Các bước và phương pháp thi công sơn hiệu quả

Anotex

Khi bạn sơn cả tường và trần nhà, hãy khởi đầu công việc ở trên và làm xuống dưới, thi công trần nhà trước, tiếp theo sơn các bức tường, sau đó sơn khu vực cửa ra vào và cửa sổ, cuối cùng là các đường kẻ ở chân tường và sửa chữa toàn bộ các lỗi (nếu có) của bề mặt đã sơn.

Các bước và phương pháp thi công sơn hiệu quả

Trình tự sơn nên thực hiện từ trên xuống dưới, từ to đến nhỏ:
1. Trần nhà
2. Các bức tường
3. Các khung cửa sổ
4. Các cửa ra vào
5. Khuôn cửa ra vào
6. Đường kẻ chân tường
Chú ý : Thi công các góc tường hoặc xung quanh các đèn, ổ điện bằng chổi quét sơn nhỏ, sau đó sơn các vệt lớn hơn bằng chổi quét sơn lớn hoặc lô lăn.

TRÃN NHÃ
1. Sơn dọc theo các góc của trần nhà hoặc các bóng đèn và đèn chùm bằng chổi quét sơn nhỏ
2. Tiếp theo, thi công theo vệt lớn đi xa khỏi đèn bằng chổi quét sơn lớn hoặc lô lăn CÁC BỨCTƯỜNG
1. Dùng chổi quét nhỏ sơn các góc của tường và trang trí trên tường
2. Tiếp tực thi công phần còn lại bằng chổi quét 10 cm hoặc lô lăn

CÁC CỬA RA VÀO
Trình tự sau đây để sơn các dạng khác nhau của cửa ra vào một cách dễ dàng hơn Cửa ván Panel
1. Các khu vực thẳng đứng xung quanh ván panel, kết thúc mỗi đoạn sơn nhẹ nhàng, vệt sơn thẳng đứng, theo ththớ gỗ.
2. Các khu vực nằm ngang khác
3. Khuôn cửa Cửa phẳng
1. Các góc
2. Các khu vực trung tâm theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang
3. Khuôn cửa
Chú ý: Dùng các chổi quét nhỏ khi sơn các cạnh, các góc hoặc khuôn cửa có bề mặt không đều Tủ đựng cốc tách

TẤM ỐP CHÂN TƯỜNG
Thi công theo trình tự liệt kê dưới đây :
1. Mặt phía trên
2. Mặt gần sàn nhà
3. Phần ở giữa
Chú ý: Sơn dung môi rất dính, tránh dùng chổi quét to, chổi quét 2,5cm đến 5cm là tốt nhất. Những việc chuẩn bị ban đầu Thật là tuyệt vời nếu dành thời gian lập kế hoạch cho công việc để mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Một vài công việc chuẩn bị ban đầu sẽ giúp bạn đạt được điều đó.Tư vấn mở đại lý