Tuyển dụng


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ  NĂM 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN AMSON VIỆT NAM - HÃNG SƠN & CHỐNG THẤM ANOTEX THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ĐẦU NĂM 2021
Sơn và chống thấm ANOTEX Tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh làm toàn thời gian cố định

Sơn và chống thấm ANOTEX Tuyển dụng 05 nhân viên kinh doanh làm toàn thời gian cố định

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh làm toàn thời gian cố định
Tuyển quản lý kinh doanh

Tuyển quản lý kinh doanh

Chức vụ: Nhân viên Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định Địa điểm làm việc: Được phân vùng quản lý

}
Tư vấn mở đại lý