Mở đại lý sơn và những điều cần phải biết

Anotex

Nếu bạn muốn kinh doanh sơn thì có những điều cần phải biết là gì rất quan trọng cần phải chuẩn bị. Để giải đáp những vấn đề này chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn những thủ tục cần thiết để mở đại lý sơn.

Mở đại lý sơn và những điều cần phải biết

Như bạn đã biết, sự phát triển về kinh tế khiến cho tăng nhu cầu về nhà ở, trực tiếp kích thích tăng trưởng về sử dụng sơn, đây là cơ hội cho nhiều người kinh doanh, nhất là khi trong các sản phẩm thì triết khấu của sơn rất cao, lợi nhuận lớn.

1. Thủ tục đăng ký kinh doanh

Lựa chọn cho mình 1 trong 2 hình thức:

- Hộ kinh doanh: ưu điểm là chỉ cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, quản lý hoạt động đơn giản hơn, bạn chỉ cần đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện. Nhược điểm cũng rõ ràng đó là khó có thể mở chi nhánh, lao động giới hạn trong 10 người, không có tư cách pháp nhân – trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ tài sản.

- Doanh nghiệp tư nhân: ưu điểm đó có thể tiền hành kinh doanh trên nhiều địa điểm, dùng được nhiều lao động, phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ doanh nghiệp.


2. Chọn ngành nghề kinh doanh

Đăng ký ngành nghề kinh doanh thì bạn có thể ghi theo quy định như sau: đại lý (mã ngành nghề 46101 - theo quyết định 10/2007/QĐ-TTg) và "Bán buôn sơn, vécni" (mã ngành nghề 46635); "Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh" (mã ngành nghề 47522).

3. Hồ sơ thủ tục kinh doanh đại lý sơn

* Áp dụng cho loại hình Doanh nghiệp tư nhân: Căn cứ theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Các giấy tờ chứng thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần có:

1. Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

2. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

* Đối với Hộ kinh doanh: Điều 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

1. Gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh.

2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

3. Khi nộp hồ sơ có kèm theo lệ phí đăng ký theo quy định.

 * Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc. Nếu có sai sót, cơ quan này sẽ thông báo nội dung cần sửa đổi cho người đại diện pháp lý trong thời gian này.

Nếu quá 3 ngày mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thì bạn có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

4. Về Thuế phải nộp

Đối với hoạt động của bạn, các khoản thuế sẽ phải nộp là:

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp và/hoặc Thuế Thu nhập cá nhân:

- Thuế môn bài:

Ngoài thuế TNDN, và Thuế TNCN, Thuế môn bài là khoản thuế mà khi tham gia hoạt động kinh doanh, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải nộp. Mức thuế sẽ tùy thuộc vào Số vốn đầu tư, vốn điều lệ đã đăng ký của Doanh nghiệp, hoặc tùy thuộc vào thu nhập của Hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh gồm 6 mức từ 50.000 đ - 1.000.000 đ, đối với loại hình Doanh nghiệp gồm 4 mức từ 1.000.000 đ - 3.000.000 đ.

- Thuế giá trị gia tăng:

Thuế Giá trị gia tăng - đây là khoản thuế mà bản chất là bạn sẽ nộp thay cho Người mua hàng. Người mua hàng sẽ phải trả một khoản thuế giá trị gia tăng cho việc tiêu thụ hàng hóa (thông thường là 10%) khi mua hàng, và khoản này sẽ được trả cho bên bạn, sau đó bạn có nghĩa vụ nộp lại khoản này cho Nhà nước. - Bản chất là bạn không phải nộp gì cho nhà nước cả.
 
Liên hệ mở đại lý phân phối Sơn Anotex tại đây
 
Theo: Hiephoison


Tư vấn mở đại lý