8 Tiêu chuẩn đánh giá sơn chất lượng tốt

Anotex

Sơn và chống thấm Anotex chia sẽ cùng bạn một số tiêu chuẩn để đánh giá sơn bạn chọn có tốt hay không?

8 Tiêu chuẩn đánh giá sơn chất lượng tốt

1. Độ đồng mầu trên toàn bộ bề mặt sơn
2. Độ chính xác về mầu sắc thiết kế
3. Độ trai bám, độ trơ lì bề mặt
4. Tần suất chịu trà rửa cao
5. Độ mịn của màng sơn 
6. Độ phủ bề mặt cao
7. Khả năng chống thấm đa chiều
8. Khả năng kháng kiềm, các chất hoá học…Tư vấn mở đại lý